8. Konseptbrosjyre, Newton sentralt

Konseptbrosjyre med sentralt innhold. Denne benyttes ved førstekontakt med nye etablerere og generelt for å informere om Newton-konseptet. Brosjyren kan fås tilsendt ferdig trykket. 

Ta kontakt med Newton-administrasjonen.

 


Oppdatert