Modulbibliotek

Undervisning i Newton skal være i tråd med gjeldende læreplan. LK20 innebærer til dels store endringer i læreplanenes innhold. Dette medfører at mange av modulene i biblioteket må revideres/oppdateres, og at noen moduler er ikke relevante. 

Fagfornyelsen gir godt handlingsrom for Newton-konseptet, og ny læreplan samsvarer godt med våre prinsipper for undervisning. Newton-administrasjonen har gjort en vurdering av hvilke moduler i biblioteket som kan være aktuelle for framtiden, og hvilke endringer som må gjøres for å tilpasse disse til nytt læreplanverk. Mange modul-eiere jobber nå med oppdatering av sine moduler, og lista over reviderte moduler vokser stadig.

Følgende moduler er godkjent med forankring i LK20 per 20.08.20:

  • 1955 Aksjon: Redning – blokkprogrammering i WeDo 2.0 (5.trinn)
  • 2065 Roboter og omkrets (6.trinn)
  • 1941 Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler (u-trinn)
  • 1995 Bærekraftig biodrivstoff - Med trær på tanken (vg1 SF)
  • 1661 Signalspor, kart og kompass, GPS og Djeeo (u-trinn)
  • 1786 Fra yoghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis (vg1 SF)

Godkjente moduler for barnehage kan fremdeles brukes, og moduler med forankring i LK06 kan kjøres for 10. trinn skoleåret 2020/21.

(For å få tilgang til hele modulen må du være registrert og innlogget, dersom du ikke er bruker allerede kan du registrere deg her)

Søk etter moduler