Modulbibliotek

Undervisning i Newton skal være i tråd med gjeldende læreplan. LK20 innebærer til dels store endringer i læreplanenes innhold. Dette medfører at mange av modulene i biblioteket må revideres/oppdateres, og at noen moduler er ikke relevante. 

Fagfornyelsen gir godt handlingsrom for Newton-konseptet, og ny læreplan samsvarer godt med våre prinsipper for undervisning. Newton-administrasjonen har gjort en vurdering av hvilke moduler i biblioteket som kan være aktuelle for framtiden, og hvilke endringer som må gjøres for å tilpasse disse til nytt læreplanverk. Mange modul-eiere jobber nå med oppdatering av sine moduler, og lista over reviderte moduler vokser stadig.

Følgende moduler er godkjent med forankring i LK20 per 07.07.21:

 • 1955 Aksjon: Redning – blokkprogrammering i WeDo 2.0 (5. trinn)
 • 2065 Roboter og omkrets (6. trinn)
 • 1941 Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler (u-trinn)
 • 1995 Bærekraftig biodrivstoff - Med trær på tanken (vg1 SF)
 • 1661 Signalspor, kart og kompass, GPS og Djeeo (u-trinn)
 • 1786 Fra yoghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis (vg1 SF)
 • 1455 Dyr og planter i fjæresonen (5.-7. trinn)
 • 1433 Fisk = mat (1.-4.trinn, anbefalt 4. trinn)
 • 2243 Energisk! - Vi utforsker energi (u-trinn, anbefalt 9. eller 10. trinn)
 • 2199 Fra rumpetroll til frosk (2. trinn)
 • 1942 Willy WeDo utforsker vekt (3. trinn)
 • 2196 Kjemisk action (u-trinn)
 • 2264 Micro:bit - fyrste møte (8. trinn)
 • 1534 WeDo - Oppfinner (4. trinn)

Godkjente moduler for barnehage kan fremdeles brukes. 

(For å få tilgang til hele modulen må du være registrert og innlogget, dersom du ikke er bruker allerede kan du registrere deg her)