Modulbibliotek

Undervisning i Newton-rom skal være i tråd med gjeldende læreplan. Ved innføring av Fagfornyelsen fra høsten 2020 er det kommet store endringer i læreplanenes innhold. Dette innebærer at mange av modulene i biblioteket ikke er relevante. 

Fagfornyelsen gir godt handlingsrom for Newton-konseptet, og ny læreplan samsvarer godt med våre prinsipper for undervisning. I tiden framover vil Newton-administrasjonen gjøre en vurdering av hvilke moduler i biblioteket som kan være aktuelle for framtiden, og hvilke endringer som må gjøres for å tilpasse disse til nytt læreplanverk.

Følgende moduler er godkjent med forankring i Fagfornyelsen:

  • 1955 Aksjon: Redning – blokkprogrammering i WeDo 2.0 (5.trinn)
  • 2065 Roboter og omkrets (6.trinn)
  • 1941 Den moderne Steinalder. Digital jakt på mineraler. (U-trinn)

Godkjente moduler for barnehage kan fremdeles brukes, og moduler med forankring i LK06 kan kjøres for 10. trinn skoleåret 2020/21.

(For å få tilgang til hele modulen må du være registrert og innlogget, dersom du ikke er bruker allerede kan du registrere deg her)

Søk etter moduler