Arealbehov

De fleste Newton-moduler krever et spekter av metoder i undervisningen og et Newton-rom må dermed være fleksibelt med hensyn til variasjon av aktiviteter og arbeidsmetoder. 

Undervisningen i Newton-rommet skal domineres av elevaktive læringsmetoder samtidig som det skal gis mulighet for fordypning og konsentrasjon. Det er viktig å også tenke på behovene for å kunne samle klassen/gruppen til oppsummeringer og felles gjennomgang av tema etc.  

Ofte er det bare én Newton-lærer tilstede, - da gjelder det å planlegge hvordan man effektivt kan aktivisere hele klassen/gruppen i form av mindre grupper, slik at alle kan være i faglig prosess styrt av eget engasjement. Hver aktivitet krever et visst areal, - det er viktig å beregne tilstrekkelig areal i den forbindelse. Som et gjennomsnitt og basert på erfaringer anbefales det at Newton-rommet er minimum 150 kvm. 

Det er smart å bruke god tid på å planlegge Newton-rommet.


Sidene er under oppdatering

Oppdatert