Årsrapporter


Her kan du lese den siste årsrapporten fra Newton, for skoleåret 2018/2019. Newton-konseptets primære arbeidsområde har gjennom 15 år vært Norge, og konseptet er utviklet i samarbeid med det norske nettverket. Da vi i 2019 lot flere land få tilgang til Newton-konseptet kunne vi med stolthet si at "oppskriften er norsk". 

I Newton årsrapport 2019 kan du blant annet lese om hvordan vi rigger konseptet for kvalitet og vekst i Norge (s. 5), og vår internasjonale lansering på Bett Show i London (s. 19).

Vi minnes spennende og lærerike møteplasser i nettverket med et tilbakeblikk på Newton-kurs i Ålesund og Nettverkssamling i Bodø (s.12 - 15), og blir kjent med de nye Newton-rommene i nettverket vårt; Newton Sunndal, Newton Brønnøy og Newton Nordre Follo (s. 21 - 24).

Vi deler også erfaringene fra Norges alle første mobile Newton-rom, som ble testet i Kirkenes høsten 2019 (s. 25)!

 

God lesning! Last ned Newton Årsrapport 2019 (PDF)

 

Newton-nettverket, som består av Newton-kommuner, Newton-rom og Newton-lærere, arbeider for at barn og unge skal oppleve engasjement og mestring gjennom praktisk arbeid med realfagene. Alle Newton-rom er lokalt eide, har de samme kvalitetskrav, og sentral administrasjon som deler undervisningsopplegg og felles ressurser. 

Oppdatert