Begreper i konseptet


Newton-rom:  Et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. 
Newton-modul:  Undervisningopplegg i et Newton-rom. En Newton-modul består av forarbeid på skolen, undervisning i Newton-rommet og etterarbeid på skolen.
Newton-aktivitet: Praktiske oppgaver i Newton-rommet som inkluderer tid til innledning, refleksjon, diskusjon og oppsummeringer.
Newton-lærer:  Lærer som har ansvaret for undervisningen i Newton-rommet. 
Modul-basen:  Database der originalene for Newton-modulene skrives inn slik at de kan deles med nettverket.
Klasselærer:  Lærer som følger klassen i Newton-rommet, og som har ansvaret for for- og etterarbeidet på skolen. 
   
Oppdatert