Driftsfase

I driftsfase handler det om å gjennomføre undervisning i modulene på en så effektiv måte som mulig og med så høy kvalitet som mulig. Newton-rommet kan være en arena for flere STEM-relaterte aktiviteter og man bør forsøke å øke Newton-rommet sin verdi ved å tilby attraktive aktiviteter, markedsføre og videreutvikle undervisningstilbudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert