Prosess ved etablering av Newton-rom

Å organisere og bygge opp et Newton-rom krever en lokal satsning som må baseres på grundig planlegging og organisering. Etablererfasen kjøres i nært samarbeid med FIRST Scandinavia. Under vises en oversikt over hovedområder, hva som kreves av etablerer og hva som kan forventes av FIRST Scandinavia ved Newton-administrasjonen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oppdatert