Kriterier i konseptet


For å sikre gode etableringer og sikker drift, er det utviklet kvalitetskriterier i Newton-konseptet. Ved etablering og drift av Newton-rom skal disse kvalitetskriteriene følges:

Et Newton-rom

 • har fokus på naturfag, matematikk eller teknologi 
 • benytter godkjente Newton-moduler
  I konseptet finnes det et modulbibliotek med kvalitetssikrede undervisningsopplegg. Aktiviteten i Newton-rommet skal primært være undervisning i form av godkjente Newton-moduler.
 • er forankret i kommune eller fylke
  Skoleeier, kommune eller fylke forplikter seg til å drifte Newton-rommet. Dette gjøres gjennom skriftlig avtale.
 • har lærer(e) med god realfags- og didaktisk kompetanse
  Newton-lærer ansettes av skoleeier.
 • benytter utstyr som fremmer læring gjennom aktivitet 
  Her gjennomføres undervisning med fokus på stort læringsutbytte gjennom elevaktivitet, utforskning, refleksjon og varierte arbeidsmetoder. 
 • skal være en felles ressurs i skoletilbudet i en eller flere kommuner 
  Newton-rommet skal være en del av kommunens skoledrift. 
 • evaluerer undervisningstilbudet
  Newton-rommene skal benytte evalueringssystemet som ligger i konseptet. 
 • er presentert på newton.no
 • rapporterer årlig til Newton-administrasjonen
 • er representert på nettverkssamlinger
 • følger gjeldende retningslinjer i konseptet 

 
Oppdatert