Kriterier i konseptet


For å sikre gode etableringer og sikker drift, er det utviklet kvalitetskriterier i Newton-konseptet. Ved etablering og drift av Newton-rom skal disse kvalitetskriteriene følges:

Et Newton-rom

 • har fokus på naturfag, matematikk og/eller teknologi 
 • benytter godkjente Newton-moduler
  I konseptet er det et modulbibliotek med kvalitetssikrede undervisningsopplegg. Aktiviteten i Newton-rommet skal primært være undervisning i form av godkjente Newton-moduler
 • er forankret i kommune, fylke 
  Skoleeier, kommune eller fylke forplikter seg til å drifte Newton-rommet. Dette gjøres gjennom skriftlig avtale
 • har lærer(e) med god realfags- og didaktisk kompetanse
  Newton-lærer ansettes av skoleeier
 • benytter utstyr som fremmer læring gjennom aktivitet 
  Her gjennomføres undervisning med fokus på elevaktivitet, utforskning, refleksjon og varierte arbeidsmetoder
 • er tilgjengelig for skoler i en eller flere kommuner
  Dette bidrar til å sikre en optimal deling av utstyr og kompetanse
 • evaluerer undervisningstilbudet
  Newton-rommene skal benytte evalueringssystemet som ligger i konseptet 
 • er presentert på www.newton.no
 • rapporterer årlig til Newton-administrasjonen
 • er representert på nettverkssamlinger
 • følger gjeldende retningslinjer i konseptet

  

 
Oppdatert