Evaluere Newton-rommet

Prosjekteier skal sørge for at det gjennomføres jevnlige evalueringsmøter med prosjektgruppen for å videreutvikle Newton-modulen og Newton-rommet. Det er viktig å vurdere både driften av rommet og innhold i modulene. Viktige moment er bl.a. påmeldingssystemet, skyssordning, rekruttering fra skolene, Newton lærers kompetanse og selvsagt undervisningstilbudet.

Etter pilotperioden og i driftsfasen skal elever, besøkslærere og Newton-lærer(e) evaluere virksomheten i rommet. Det er utviklet et standardisert skjema som skal registere tilbakemeldingene fra de ulike brukerne. Ved slutten av besøket i Newton-rommet skal elevene evaluere modulen ved hjelp av et elektronisk spørreskjema. Besøkslærer skal fylle ut sitt spørreskjema etter at etterarbeidet er utført. Ta kontakt med Newton administrasjon for å få tilgang til dette.

Det er uttalt ønske å skape Newton-aktiviteter som høyner det realfaglige læringsutbyttet. Å måle direkte læringsutbytte kan være en utfordring. Avhengig av type aktiviteter og tema kan dette gjøres på flere måter. Det er mulig å ta faglige prøver inn i etterarbeidet for å sjekke hvor mye barna har lært etter besøket i Newton-rommet. Tilbakemelding fra besøkslærer til Newton-lærer blir da svært viktig.

På bakgrunn av vurderinger og tilbakemeldinger gjøres endringer på rom og undervisningsmodul.Oppdatert