Fasiliteter

Et Newton-rom må være fleksibelt for variasjon av aktiviteter og arbeidsmetoder. 

Arbeidsstasjoner
Man må i tillegg planlegge hvordan man effektivt kan aktivisere hele klassen/gruppen i form av mindre grupper og at 
alle kan være i faglig prosess selv om det bare er én Newton-lærer tilstede. Erfaringsmessig vil det være behov for arbeidsstasjoner som er tilrettelagt for at to eller flere elever samtidig kan arbeide med utstyr av forskjellig karakter. 

Samlingssted
Vi anbefaler at det avsettes et område til fellessamling for elevene ved opp- start/ avslutning/ oppsummeringer etc. Det finnes forskjellige løsninger. Flere har valgt å benytte en form for tribune og/eller amfi slik at lærer oppnår kontakt med hele gruppen og enklere kan skape engasjement.

Laboratorium
I flere Newton-moduler inngår aktiviteter som krever rennende vann, f.eks fornybar energi som vannkraft. Dette løses på forskjellig vis, noen benytter enkle vasker i Newton-rommet  - mens andre Newton-rom har egne rom for dette,  f.eks et laboratorium. Dersom en har mulighet for å etablere et laboratorium vil en kunne velge blant flere typer eksperimenter og aktiviteter. I tillegg er et laboratorium en ny og spennende arena for elever i grunnskolen, - noe som i seg selv kan gi en positiv effekt på læringsviljen. Vi hører ofte elevene si “kult!” når de kommer inn i et laboratorium. Funksjonskravene for et laboratorium bestemmes av hvilke aktiviteter som skal foregå der. Det kan være mht avtrekk, vann, møblering etc.

Digitale verktøy
Mange velger å investere i et interaktivt whiteboard fordi det gir mange flere bruksmuligheter enn tavler og whiteboards. På denne kan en effektivisere presentasjoner og samtidig motivere og aktivisere elevene. 
I tillegg kan en styre alle typer programvare direkte på tavlen, vise bilder og internettsider eller spille av film- og lydfiler. 

Lyd i Newton-rommet
Newton-rommenes behov for lyd vil variere og henge sammen med rommets oppbygging og valg av 
undervisningsmoduler og metodikk. Mange vil klare seg med små høytalere koblet til en PC - mens andre vil ha behov for større høytalere eller surroundanlegg f.eks hvis mikrofon skal brukes.


Sidene er under oppdatering

Oppdatert