Forankring i kommune/fylke

Det er kommuner og fylkeskommuner som har ansvar for undervisning av elever i Norge. Dette betyr at et Newton-rom bør drives og eies av kommune og/eller fylkeskommune.  Eierskap og drift kan gjerne skje i samarbeid med andre aktører men det er avgjørende viktig at skoleansvarlig i aktuell kommune har bestemt at Newton-rommet skal brukes av omliggende skoler. Slik sikres kontinuitet i drift og forutsigbarhet for brukerne. 
Oppdatert