Hva er en Newton-modul?


Undervisningsopplegget i et Newton-rom blir kalt en Newton-modul. De blir utviklet av Newton-lærere eller andre fagmiljø. 

Modulene blir først testet (pilotert) på elever. Etterpå blir de kvalitetssikret av Newtons eget pedagogteam og NTNU Skolelaboratoriet. Så snart modulen er godkjent, deles modulen med Newton-nettverket. 

En Newton-modul har en fast struktur:
1. Forarbeid i klasserommet
2. Praktiske aktiviteter i Newton-rommet
3. Etterarbeid i klasserommet

I modulbiblioteket finnes moduler for barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Newton-rommene kan benytte seg av moduler fra modulbiblioteket, eller velge å utvikle egne moduler for deling med nettverket.

Les også:
Slik tar du i bruk en eksisterende modul
Utvikle ny Newton-modulOppdatert