Hva er en Newton-modul?


Undervisningsopplegget i et Newton-rom blir kalt en Newton-modul. Modulene utgjør en viktig bærebjelke i Newton-konseptet.

En Newton-modul har en fast struktur: 

  • Forarbeid i klasserommet
  • Praktisk undervisning i Newton-rommet
  • Etterarbeid i klasserommet 

Modulene er forankret i skolens læreplan, og de følger prinsippene for god undervisning i Newton. Hver modul beskrives i et basedokument. Dette gjøres digitalt i en mal på newton.no. Basedokumentet inneholder blant annet modulplan, læreplanmål, målgruppe og en grundig skildring av alle elevaktiviteter med hensyn på mål, utstyr, gjennomføring og metodikk. For- og etterarbeid er også beskrevet i basedokumentet. Modulene inneholder alt en Newton-lærer trenger av opplysninger for å gå i gang med undervisning.

Modulene blir utviklet av Newton-lærere eller andre fagmiljø. Modulene blir først testet (pilotert) på elever. Etterpå blir de kvalitetssikret av Newton-administrasjonens pedagogteam og et eksternt fagmiljø med god faglig og didaktisk kompetanse. Så snart modulen er godkjent, deles modulen med Newton-nettverket. Dette gjøres via et digitalt modulbibliotek.

Les også:
Slik tar du i bruk en eksisterende modul
Utvikle ny Newton-modul

 

Oppdatert