Hva er et Newton-romEt Newton-rom er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. 

Rommet tilbyr læreplanbasert undervisning til skolene som er tilknyttet rommet. 

Rommet
Newton-rommenes utforming og funksjon vil variere fra sted til sted, men det er anbefalt et areal på 150 – 200 m2. 
I et Newton-rom skal det være:
• Arealer til å gjøre praktiske og utforskende oppgaver 
• Et lite amfi for oppsummeringer og samtale 
• Et enkelt laboratorium med vann og avløp 
• Lager og garderober

Rommet bør plasseres i sentralt beliggende lokaler i en kommune, som på en skole, i en kunnskapspark eller annet. Newton-rommet kan også brukes til realfagsrelaterte aktiviteter på kveldstid, i helger og ferier. Gjennom aktiviteter utover skoletid kan rommene bidra til å løfte interessen og forståelsen for realfag.

Eierskap og drift 
Newton-rommene eies og driftes lokalt av kommuner, og i noen tilfeller fylker. For å sikre kontinuitet og god drift etableres lokale driftsgrupper bestående av skoleeier, Newton-lærere og representanter fra brukere. Det finnes flere ulike driftsmodeller og vi deler gjerne eksempler og erfaringer. 

Et Newton-rom kan samarbeide med andre aktører, og det er vanlig å inngå avtaler om sponsing av utstyr fra lokalt næringsliv.  

Felles ressurssenter 
Et Newton-rom er et felles ressurssenter i realfag for skoler i en region. Flere kommuner bruker sine rom og Newton-lærerne til å legge realfagsstrategi og planer for å imøtekomme nye læreplaner. 

Målet med rommene:
• Løfte kvaliteten på realfags-undervisningen i kommunen
• Gi kompetanseheving til lærere
• Utfordre lærere til å ta i bruk nye metoder og undervisningsprisipper
• Være en arena for etterutdanning og inspirasjon for lærere og lærerstudenter.

Oppdatert