Hvem kan etablere?

Alle kommuner kan etablere Newton-rom, enten alene, eller i samarbeid med fylkeskommuner og lokalt næringsliv.  Enkelte steder har kommuner gått sammen om et felles tilbud. Det fysiske Newton-rommet etableres ofte ved et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og lokalt næringsliv, og drives av en lokal driftsgruppe. 

Newton-konseptet forvaltes lokalt av kommunen, som er ansvarlig for undervisning av elever i grunnskolen, og skal være en del av skolens drift. 
Oppdatert