Kvalitetssikring

For at den faglige og pedagogiske kvaliteten på undervisningen i Newton-rommene skal bli best mulig, må alle nye moduler gå gjennom en kvalitetssikringsprosess før de blir godkjent. 

Det er Newtons eget team av pedagoger og NTNU Skolelaboratoriet som går gjennom og sikrer kvaliteten på dokumentene. 

De skriftlige dokumentene skal ha: 
• Riktig bruk av fagbegreper
• Relevante kompetanse- og læringsmål
• Grundig beskrivelse av læringsaktivitetene 

I tillegg til en god beskrivelse, er det Newton- lærerens pedagogiske kvaliteter som avgjørende for hvor bra Newton-modulen blir.

Det er ingen enkel måte å kvalitetssikre undervisningen i Newton-rommet på, men på nettverkets kurs og samlinger har vi fokus på metoder innen formidling og didaktikk. At skoleeier ansetter engasjerte og dyktige lærere hever også kvaliteten.

Les også:
Hva kjennetegner en god Newton-lærer

Oppdatert