Kvalitetssikring

Undervisningen i et Newton-rom skal være av høy kvalitet, dette gjelder både faglig og didaktisk. God undervisning er først og fremst avhengig av Newton-lærernes kompetanse. Men det er viktig at undervisningsoppleggene som Newton-rommene tar i bruk, innehar de kvaliteter som kjennetegner god undervisning og ivaretar konseptets mål og kriterier. Dette sikrer delbarhet, stolthet og felleskap i nettverket. Alle nye moduler må derfor kvalitetssikres før de blir delt med nettverket. Både Newton-administrasjonen og eksternt fagmiljø deltar i dette kvalitetssikringsarbeidet.

Kvalitetssikringsprosessens varighet varierer mye fra modul til modul. Dette henger nøye sammen med hvor mye tid modul-utvikler setter av til arbeidet. Det er vanlig at en modul går flere runder med fagmiljø før den er ferdig godkjent.

Utvikling av en Newton-modul er en tidkrevende og omfattende prosess. Ved å be om tilbakemelding tidlig, kan man forenkle utviklingsarbeidet og gjøre kvalitetsforbedringer fortløpende. Det er gode muligheter for tilbakemelding i alle 3 fasene av utviklingsarbeidet. 

Les også:

Kvalitetssikringsprosessen
Hva kjennetegner en god Newton-lærer

Oppdatert