Kvalitetssikringsprosessen

Fase 1 – Ide-/skisse

Utviklingsprosessen starter ofte med tema, målgruppe og idemyldring av læringsaktiviteter. I denne fasen er det nyttig å diskutere med andre pedagoger, og i enkelte moduler også med andre fagpersoner. I tillegg til å jobbe sammen i Newton-lærer-kollegiet, er det mulig å diskutere ideer, didaktikk og annet med oss i Newton-administrasjonen. Da fyller dere ut dokumentet "Skisse til ny Newton-modul" og sender til oss på e-post. Tilbakemelding på skissen gis skriftlig eller gjennom nettmøte.  

Fase 2 - Produksjon

Modulen skrives inn i basen på nett. Vi gir gjerne tips til utfylling. 

Fase 3 - Godkjenning - Det obligatoriske kvalitetssikringsarbeidet 

Når en Newton-modul er ferdig planlagt, innført i basen på newton.no og pilotert med elever, er den klar for kvalitetssikring av Newton-administrasjonen og NTNU Skolelaboratoriet.

 

Godkjenningsprosess: 

  1. Modulutvikler sjekker at alle kapitler i basen er fylt ut i henhold til krav. Se "Arbeidsdokument ved modulutvikling": For skole-modul. For barnehage-modul
  2. Modulutvikler går gjennom "Sjekkliste skole-modul" eller "Sjekkliste barnehage-modul". Dersom alle punkter er oppfylt, trykker man på knappen Send for godkjenning
  3. Pedagogteamet i Newton-administrasjonen gjennomgår modulen i sin helhet, og vurderer om modulen følger kvalitetskriteriene. Modulutvikler mottar skriftlig tilbakemelding og gjør eventuelle endringer. Newton-adminstrasjonen sender modulen videre til NTNU Skolelaboratoriet. ​​​
  4. NTNU Skolelaboratoriet vurderer modulen helhetlig, både didaktisk og faglig. Newton-administrasjonen videreformidler tilbakemeldinger til modulutvikler. 
  5. Modulutvikler gjør de endringer som kreves. Revideringer skal gjøres så raskt som mulig.
  6. NTNU Skolelaboratoriet/Newton-administrasjonen kontrollerer endringer og godkjenner modulen.

 

Les også:
Kvalitetskriterier for Newton-moduler

Nyttige dokumenter ved modul-utvikling

Oppdatert