Lokalisering av Newton-rommet

Et Newton-rom skal være tilgjengelig for flere skoler i en region. Ideelt sett bør Newton-rommet derfor lokaliseres slik at det er lett tilgjengelig for flertallet av skolene.

Infrastrukturen i aktuelle lokaler bør tas i betraktning når lokalisering av Newton-rommet diskuteres. Dette kan være:
  • Resepsjon/mottak av elever
  • Sanitærforhold og rengjøring
  • Generell drift (strøm, vakthold)
  • Parkering/busstransport
  • Tilgjengelighet for allmenheten


Oppdatert