Metodiske verktøy

Tips til ulike metoder som kan være nyttig i utvikling av Newton-moduler og i undervisning i Newton-rommet: 

Tittel  Kort om
Samtaletrekk Plakat

Samtaletrekk - et redskap for faglige samtaler i klasserommet. 

Tankeprosesser (Making thinking visible)

Bevisstgjøring av prosesser som bidrar til utvikling av forståelse hos elevene. 

5E-modellen


Denne kan brukes som støtte i planlegging, gjennomføring og vurdering av en modul. Modellen kan være til hjelp for å gjøre utforskende undervisning eksplisitt og målrettet. 

5E-plakat Plakat til bruk i planlegging av realfagsundervisning. Den er satt opp for å passe et trykk på 60 x 80 cm

Lag en brosjyre!

"Å lage en brosjyre er en fin skriveoppgave som gir trening i å trekke ut viktig informasjon om et naturfaglig tema og presentere det på en kort og effektiv måte." Kan egne seg veldig bra som etterarbeid i en modul. 

Grubletegninger

Grubletegninger er tegninger som tar opp synspunkter på faglige problemstillinger. 

Socrative Webbasert responsverktøy som kan brukes i undervisning. Kan brukes både med flervalgssvar og fritekst.  Gratis. 
Oppdatert