Invester i fremtiden!

Vi tror at investering i realfag og teknologi i skolen vil være et viktig bidrag til rekruttering i fremtiden.

Alle i næringslivet kan være med å etablere Newton-rom, og dermed bidra til økt realfagssatning i kommunen. 

Næringslivet kan bidra på mange forskjellige måter til etablering og videreutvikling av Newton-rom.

Newton-konseptet eies og driftes av stiftelsen FIRST Scandinavia, som leder etableringen og oppbyggingen av alle Newton-rommene i Norge. 

Hvorfor bygge et Newton-rom
Gjennom et felles ressurssenter innen realfag i kommunen og regionen, kan man skape møteplass mellom næringsliv og skole.

Ved å støtte etablering og videreutvikling av Newton-rom kan din bedrift: 
• bidra til å sikre mer praktisk og elevaktiv realfagsundervisning i skolen. 
• gjøre lokalsamfunnet attraktivt.
• synliggjøre lokalt næringsliv og industri.
• ta et samfunnsansvar.

Newton-lærerne i rommet har høy faglig og didaktisk kompetanse. De kan være med i planlegging og gjennomføring av realfagssatsninger og prosjekter innenfor teknologi i kommunen 

Hvordan etablere
Dersom det ikke allerede er etablert et Newton-rom i kommunen din kan du være med å etablere gjennom å gi et økonomisk bidrag. Det er ikke bare bedrifter som jobber med realfag og teknologi som kan være med på dette. 
Det vil være en finansieringsplan knyttet til dette prosjektet, og som vil ende i et nøkkelferdig rom. 

Ta kontakt med skoleledelsen i kommunen og beskriv idéene dere har. Sammen kan dere gå videre og samarbeide om etablering eller økonomiske bidrag.

Vil du bidra?
Er det allerede et Newton-rom i kommunen din, kan dere blant annet bidra økonomisk til innkjøp av nytt utstyr, transport eller til fornying av rommet. Dere kan også engasjere dere faglig og økonomisk til utvikling av nye undervisningsopplegg. 

Ta kontakt med ditt lokale Newton-rom 

Får du ikke kontakt med skoleledelsen eller ditt lokale Newton-rom, ta gjerne kontakt med oss i Newton. 

Oppdatert