Nettverkets sider

Newton-nettverket vårt består av Newton-lærere og øvrige deltakere som representerer Newton-rommene rundt om i Norge. I tillegg har vi nær dialog med fagmiljøer og representanter fra næringsliv og offentlige institusjoner. 

Nettverksmedlemmene blir invitert til årlige Newton-nettverkssamlinger. Newton-lærere inviteres i tillegg til kurs med aktuelle tema hvert år. 

Vår grunnholdning er at ved å dele med hverandre, får vi mangedobbelt tilbake. Moduler som utvikles deles med nettverket slik at alle får tilgang til alle ressurser. Vi deler og utveksler også maler og materiell, erfaringer og ideer. Det skal være givende å være i Newton-nettverket.

 
Bildet er tatt på Newton nettverkssamling oktober 2018. Les mer om samlingen her.Oppdatert