Newton nettverkssamling 2020

Vi gjennomfører ikke Newton Nettverkssamling 26. og 27. oktober 2020.

Korona har påvirket oss alle sammen. Vi, som dere, har fått utsettelser og avlysninger på planlagt aktivitet. Etter en helhetsvurdering av situasjonen og usikkerhet knyttet til høst/vinter har vi kommet fram til at vi ikke gjennomfører Newton nettverkssamling høst 2020. Foredragsholderne er informert og klar for 2021!

Alternativ løsning:
Selv om vi ikke kan møtes ønsker vi å gi dere en oppdatering, skryte av jobben dere gjør og ønske velkommen til de nye i nettverket. Vi planlegger derfor en tredelt Live-stream tirsdag 27. oktober. Siden mange av dere allerede har merket disse dagene i kalenderen har vi valgt å gjennomføre streamen da. Vi håper alle kan delta. 

Mer informasjon kommer.

 

 

 

 

Oppdatert