Nettverkssamlinger

Vårt mål er å skape og vedlikeholde et solid nettverk med nære relasjoner og godt samarbeid!

Hver høst arrangeres Newton nettverkssamling, en nasjonal samling for nettverket. Samlingen finner sted i Bodø, som regel i den fjerde uken i oktober.

Newton nettverkssamling samler både Newton-lærere, administrative ledere, skoleeiere, og de som er i startfasen av et etableringsprosjekt. Formålet med samlingen er å gi deltakerne inspirasjon, faglig påfyll, og oppdatert informasjon fra Newton-administrasjonen. Nettverkssamlingen varer i to dager.

Kontakter etableres på tvers av rom og fylkesgrenser, og konkrete idéer og erfaringer utveksles. Å delta aktivt i nettverket gir både motivasjon og inspirasjon, og det anses som så viktig at det er et krav at alle Newton-rom er representert på samlingene. 


Oppdatert