Andre aktiviteter

Andre aktiviteter

Her er en oversikt over aktiviteter vi tilbyr ved Newton Sunndal. Disse aktivitetene er i tillegg til de godkjente modulene fra Newton-nettverket. 

Grunnskole

  • WeDo 2.0 Forske med Milo er basert på undervisningsopplegg som er utarbeidet til WeDo 2.0 av LEGO education. Denne modulen tilbys i utgangspunktet til 2. klasse. Målene i aktiviteten er forankret i Kunnskapsløftet.
  • WeDo 2.0 MakerSpace er basert på pedagogisk innhold som er utarbeidet og kvalitetssikret av LEGO education. Denne modulen tilbys for 4. klasse. Målene i aktiviteten er forankret i Kunnskapsløftet.
  • Naturen rundt oss tilbys for 1. klasse og målene er forankret i Kunnskapsløftet. Denne aktiviteten gjennomføres høst/vår.
  • Into Orbit er et undervisningsopplegg basert på oppdrag og elementer fra First Lego League (2018) med samme navn. Temaet for undervisningen er verdensrommet og romfart, og er tilpasset ungdomstrinnet. Elevene får jobbet med beregninger knyttet til romfart, programmering og bruk av roboter og sensorer til å løse ulike utfordringer i verdensrommet. Målene for undervisningen er forankret i Kunnskapsløftet.

Videregående skole