Andre aktiviteter

Andre aktiviteter

Her er en oversikt over aktiviteter vi tilbyr ved Newton Sunndal. Disse aktivitetene er i tillegg til de godkjente modulene fra Newton-nettverket. 

  • WeDo 2.0 Forske med Milo er basert på undervisningsopplegg som er utarbeidet til WeDo 2.0 av LEGO education. Denne modulen tilbys i utgangspunktet til 2. klasse. Målene i aktiviteten er forankret i Kunnskapsløftet.
  • WeDo 2.0 MakerSpace er basert på pedagogisk innhold som er utarbeidet og kvalitetssikret av LEGO education. Denne modulen tilbys for 4. klasse. Målene i aktiviteten er forankret i Kunnskapsløftet.
  • Naturen rundt oss tilbys for 1. klasse og målene er forankret i Kunnskapsløftet. Denne aktiviteten gjennomføres høst/vår.