Evaluering

Takk for besøk i Newton-rommet:)

Vi ønsker å holde høy kvalitet på undervisningen i Newton-rommet, og er derfor avhengig av å få tilbakemeldinger fra både klasselærere og elever for å gjøre forbedringer. Nedenfor finnes linkene til hver av evalueringene. Alle lærere som svarer er med i en landsomfattende trekning av kinobilletter til hele klassen.

Spørreskjema for elever er anbefalt fra ungdomstrinn og oppover. 1-7.trinn skal altså ikke fylle ut skjema (kan unntaksvis gjøres på mellomtrinn under veiledning av lærer). 

Etter undervisning i Newton-rommet skal evaluering gjennomføres av klasselærer som var med elevene i Newton-rommet. Fra 8. trinn skal elevene også gjennomføre evaluering i eget skjema. 

Nedenfor finnes linkene til hver av evalueringene. 

Klasselærere

Som klasselærer er dine erfaringer med Newton-modulene svært viktige. Bruk gjerne kommentarfeltet på slutten av skjemaet til å utdype tilbakemeldingene. Evalueringsskjema tar ca. 5 minutter å svare på og undersøkelsen er anonym. Link til evaluering her. Du kan også scanne QR-koden med mobilen din.

QR-kode for klasselærere:

 

Elever

Vi ønsker å gi deg så god undervisning som mulig. Som elev i vårt Newton-rom er dine tanker, meninger og tilbakemeldinger viktig for oss. Det finnes ikke korrekte eller feile svar. Evalueringsskjema tar ca. 5 minutter å svare på og undersøkelsen er anonym. Link til evaluering her. Du kan også scanne QR-koden med mobilen din. 

QR-kode for elever:

 Hilsen oss i Newton-rommet

Kontaktinfo

Theresa Myran
Nannestad videregående skole, SMESTUVEGEN 2, 2030 Nannestad
Tlf: 63 99 66 00
theresa.myran@nannestad.vgs.no

Besøksinformasjon

Besøkende vil møtes ved hovedinngangen. Ellers kan de henvende seg i ekspedisjonen i tredje etasje. Newton-rommet er rom 6-204.

Prosjekteier

Nannestad videregående skole

Samarbeidspartnere