Evaluering

Vi ønsker å holde høy kvalitet på undervisningen i Newton-rommet, og er derfor avhengig av å få tilbakemeldinger fra både klasselærere og elever for å gjøre forbedringer. Nedenfor finnes linkene til hver av evalueringene.

Klasselærere

Som klasselærer er dine erfaringer med Newton-modulene svært viktige. Bruk gjerne kommentarfeltet på slutten av skjemaet til å utdype tilbakemeldingene. Evalueringsskjema tar ca. 5 minutter å svare på og undersøkelsen er anonym.
Link til evaluering kommer!

Elever

Vi ønsker å gi deg så god undervisning som mulig. Som elev i vårt Newton-rom er dine tanker, meninger og tilbakemeldinger viktig for oss. Det finnes ikke korrekte eller feile svar. Evalueringsskjema tar ca. 5 minutter å svare på og undersøkelsen er anonym.
Link til evaluering kommer!Hilsen oss i Newton-rommet

Kontaktinfo

Vegard Dybvik
RKK Salten, boks 394, 8201 Fauske
Tlf: +47 91 55 98 91
post@rkksalten.no

Besøksinformasjon

Hver kommune har sine egne besøksadresser.
Se nederst på forsiden til Newton Salten.


Prosjekteier

RKK Salten

Samarbeidspartnere

- RKK Salten
- Bodø kommune
- IRIS