Newton-moduler

Newton-moduler

5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1788

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, og å få fram det elevene allerede vet om laks.
7. årstrinn
Newton-modul nr. 1608

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1052

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1432

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1217

Modulen tar for seg produksjon, transport og forbruk av elektrisk energi. Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene først gå tilbake i historien og se på eksperimenter som var banebrytende for vår tids vanligste metode å produsere elektrisk energi.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1442

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1067

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1439

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1068

Modulen tar for seg produksjon av elektrisk energi. Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene lære hvordan elektrisitet og magnetisme vekselvirker med hverandre, hvordan dette kan utnyttes for å lage elektromagneter, og hvordan vi kan produsere elektrisk energi gjennom induksjon.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1730

8. årstrinn
Newton-modul nr. 1661

I denne modulen skal elevene lære å tolke kart og kartsymboler, de skal orientere seg ved hjelp av kart og kompass, og de skal lære enkel bruk av GPS. Elevene skal siste del av dagen delta i spillet Djeeo. I dette spillet utfordres elevene til kommunikasjon og samarbeid via GPS og telefon. Djeeo er en engasjerende måte å bruke kompetanse om kart, himmelretninger og målestokk på.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1168

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1436

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1221

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1441

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1539

Denne modulen handler om førstegradsfunksjoner og er laget med tanke på elever som tar matematikkurset 1P eller 2p-Y (påbygging). Modulen vil også kunne passe som en repetisjon av temaet for elever som tar 1T og 2P. Elever som går i 10-klasse vil kunne gjennomføre modulen hvis de har et godt faglig grunnlag.
Gjennom forskjellige aktiviteter får elevene kjennskap til bruk av GeoGebra.

Kontaktinfo

Ludvig Forthun
Gunnarn 21
Tlf: 77027641 / 97153895
Ludvig.Forthun@oppvekst.harstad.kommune.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er lokalisert på Stangnes.
Adresse:
Gunnarn 21, 9409 Harstad
Postadresse er:
Postmottak Harstad kommune, postboks 1000, 9479 Harstad

9409 Harstad

Prosjekteier

Harstad kommune

Samarbeidspartnere

- Kunnskapsparken Nord
- Troms fylkeskommune
- Sør-Troms regionråd
- Statoil
- Oljeindustriens Landsforening (OLF)
- Hålogaland Kraft
- Sparebankstiftelsen DnB NOR
- Norsk Petroleumsforening (NPF)
- Lundin