Newton-moduler

Newton-moduler

VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1422

Et mål med modulen er å stimulere elevenes interesse for realfag gjennom å se konkrete anvendelser av realfaglige prinsipp hos lokale bedrifter. Læringsmål er knyttet til forsøk med forbrenning, å forstå oksygenets betydning for forbrenningsprosessen og vurdere feilkilder i forsøk.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1951

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er og hvordan de er blitt dannet. Elevene skal reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene.


Kontaktinfo

Per Håvard Myran, Ole-Magnus Høydal

Tlf: 46401041, 45391075
pemy@verdal.kommune.no

Besøksinformasjon

Neptunveien 6,
7650 Verdal
Verdal kommune

Prosjekteier

Verdal, Levanger og Inderøy kommune, NTFK v/ Verdal og Levanger VGS

Samarbeidspartnere

- Statoli
- Verdal kommune
- Inderøy kommune
- Levanger kommune
- Kværner
- Levanger VGS
- Verdal VGS
- Nord - Trøndelag Everk
- Grande Entreprenør
- NTFK
- Siva
- Aasen Sparebank
- Proneo AS
- Tekna
- NITO
- Byggmakker
- Enes og Olsen
- Ecopro
- Securo
- Kaffe1
- Sende
- Innherred
- Bravida
- Gosh xo-profil
- Retura
- Mikael Wik
- ViTec
- SpareBank1
- Master Stillas
- LBB
- Hypoxic
- Nord Universitet