Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1526

8.-10. + VG1 årstrinn
Newton-modul nr. 2163

Denne modulen er beregnet på elevene som velger 1P, altså praktisk matematikk på VG1. Med noen enkle tilpasninger i forklaring og presentasjon av stoffet er det også mulig å gjennomføre modulen på 9. eller 10. trinn på ungdomsskolen. Elevene skal gjennom praktisk tilnærming jobbe med lineære funksjoner. De skal bruke MatchGraph-programmet og forsøke "å gå grafen" de får opp på skjermen. Vi kobler til en bevegelsessensor som registrerer posisjon og tid, og de får posisjon som funksjon av tid. Hvem klarer å gå en graf som best mulig matcher grafen på tavla? Etterpå jobber elevene med oppgaver knyttet til den praktiske øvelsen, både med og uten digitale hjelpemidler.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 2164

I denne modulen tar vi for oss hva en robot er, hvor de finnes i samfunnet og hva de kan gjøre. Elevene skal også bygge opp, programmere, og løse oppgaver med, LEGO roboten NXT. Det vil være fokus på matematikk og teknologi.


Kontaktinfo

Theresa Myran
Nannestad videregående skole, SMESTUVEGEN 2, 2030 Nannestad
Tlf: 63 99 66 00
theresa.myran@nannestad.vgs.no

Besøksinformasjon

Besøkende vil møtes ved hovedinngangen. Ellers kan de henvende seg i ekspedisjonen i tredje etasje. Newton-rommet er rom 6-204.

Prosjekteier

Nannestad videregående skole

Samarbeidspartnere