Newton-moduler

Newton-moduler

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1696

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1697

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 2031

I denne modulen får elevene utforske vekt og friksjon ved å bruke en robot fra LEGO Education i praktiske måleoppgaver.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 2142

I denne modulen arbeides det med grunnleggende forståelse for begrepet brøk. Konkretiseringsutstyr brukes aktivt for å støtte læring og forståelse. Modulen har stor grad av elevaktivitet.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1919

Som innledning tar vi for oss energibegrepet, og samtaler om ulike typer energikilder og energiformer. Vi ser på hvordan vann- og vindenergi er blitt benyttet i tidligere tider. Gjennom to elevforsøk ser vi på prinsippet for hvordan elektrisk energi blir dannet i en dynamo/generator. Elevene skal så gruppevis bygge opp et energikraftverk for h.h.v. vann- vind- og solenergi. Alle gruppene skal også bygge opp hver sin bil. Denne bilen skal drives av elektrisk energi, produsert av kraftverket.
I tillegg er det undersøkende oppgaver tilknyttet til driften av energikraftverkene, samt modifisering av bilen for å øke effekten.
6. årstrinn
Newton-modul nr. 2111

Dette er en modul med praktiske forsøk og eksperimentering. Elevene jobber 2 og 2 hele dagen med innen temaene: Magnetisme, induksjon, strømkretser, leder og isolator, serie- og parallellkobling. Dagen avsluttes med
at gruppene bygger hver sin strømlabyrint som prøves ut.
6. årstrinn
Newton-modul nr. 2110

I denne modulen skal elevene utforske strategier for å beregne omkrets av sirkler og andre todimensjonale figurer. Det praktiske arbeidet gjøres ved hjelp av Mindstorms®EV3-roboter. Elevene blir godt kjent med omkrets-begrepet denne dagen. De må planlegge og utføre målinger, og de utfordres til å presentere og ha en samtale om egne valg av matematiske strategier. Modulen er tilpasset elever i 6. klasse.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1162Kontaktinfo

Marie Kristine Kristensen
Tinkeliheia 3, 8210 Fauske
Tlf: mob:91523716
marie.kristensen@fauske.kommune.no

Besøksinformasjon

Rommet er på Finneid skole
Tinkeliheia 3, 8210 Fauske
Inngangen er på oversiden av skolen, helt på borterenden av skolen.

Fauske

Prosjekteier

Fauske kommune

Samarbeidspartnere

- FIRST Scandinavia
- SKS - Salten kraftsamband
- ISE Indre Salten Energi
- Wenberg fiskeoppdrett
- RKK Indre Salten
- VITENSENTERET -Nordnorsk vitensenter i Tromsø
- Forskerfabrikken