Newton-moduler

Newton-modulerKontaktinfo

Vegard Dybvik
RKK Salten, boks 394, 8201 Fauske
Tlf: +47 91 55 98 91
post@rkksalten.no

Besøksinformasjon

Hver kommune har sine egne besøksadresser.
Se nederst på forsiden til Newton Salten.


Prosjekteier

RKK Salten

Samarbeidspartnere

- RKK Salten
- Bodø kommune
- IRIS