Newton-moduler

Newton-moduler

6. årstrinn
Newton-modul nr. 2133

I denne modulen skal elevene utforske strategier for å beregne omkrets av sirkler og andre todimensjonale figurer. Det praktiske arbeidet gjøres ved hjelp av Mindstorms®EV3-roboter. Elevene blir godt kjent med omkrets-begrepet denne dagen. De må planlegge og utføre målinger, og de utfordres til å presentere og ha en samtale om egne valg av matematiske strategier. Modulen er tilpasset elever i 6. klasse.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1633

Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.
Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi.


Kontaktinfo

Thorny Cesilie Andersen
Postboks 1257 Torstrand, 3254 Larvik
Tlf: 9823 1121 / 4811 2138
thorny.andersen@larvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Nedre Fritzøegate 1-3, Skogkontoret Fritzøe Eiendom
Larvik

Prosjekteier

Larvik kommune

Samarbeidspartnere

- Fritzøe Eiendom AS
- Larvik kommune
- Tekna Vestfold
- Vestfold fylkeskommune