Newton-moduler

Newton-moduler

5. årstrinn
Newton-modul nr. 2133

I denne modulen skal elevene utforske strategier for å beregne omkrets av sirkler og andre todimensjonale figurer. Det praktiske arbeidet gjøres ved hjelp av Mindstorms®EV3-roboter. Elevene blir godt kjent med omkrets-begrepet denne dagen. De må planlegge og utføre målinger, og de utfordres til å presentere og ha en samtale om egne valg av matematiske strategier. Modulen er tilpasset elever i 6. klasse.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1633

Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.
Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1786

Hva er forskjellen på klassisk og moderne bioteknologi? Hva kan bioteknologi brukes til? Hvilke etiske dilemmaer kan bruk av moderne bioteknologi skape? Dette er noen av spørsmålene som belyses i denne modulen.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1605

VG2. årstrinn
Newton-modul nr. 1926

I Norge er vi vant med at vi alltid har tilgang til rent vann fra springen. Men det er ikke en selvfølge at det er slik. Det er de mange vannverkene rundt om i landet som sørger for rent vann til de fleste av oss. Disse vannverkene renser råvann vha. kjemiske prosesser som felling, filtrering, klorering og UV-bestråling. Denne modulen tar for seg disse prosessene og lar elevene analysere og diskutere effekten av hver prosess i veien mot rent vann til folket!


Kontaktinfo

Thorny Cesilie Andersen
Postboks 1257 Torstrand, 3254 Larvik
Tlf: 9823 1121 / 4811 2138
thorny.andersen@larvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Nedre Fritzøegate 1-3, Skogkontoret Fritzøe Eiendom
Larvik

Prosjekteier

Stiftelsen Realfag Larvik. Org.nr.: 913 048 229

Samarbeidspartnere

- Abax AS
- ASKO Vestfold Telemark
- Canon Vestfold Telemark
- DNB Larvik
- Duvholt Holding AS
- Fritzøe Eiendom AS
- Jotron AS
- Larvik kommune
- Larvik Næringsforening
- Nasta AS
- NITO Vestfold
- Norconsult AS
- Tekna Vestfold
- Tormatic AS
- UTD as
- Vestfold fylkeskommune
- Vestfold Vann IKS