Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1860

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er, hvordan de er blitt dannet og på hvilken måte vi kan anvende disse råstoffene.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1920

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1987

I denne modulen skal elevene bygge, og programmere, dyr ved hjelp av teknisk LEGO.

For tiden er denne modulen under pilotering ved Newton Stjørdal. Det vil si at vi tilbyr modulen til enkelte skoler i kommunen våren 2018. Dessverre har vi ikke kapasitet til å tilby den til alle ennå, og må velge ut skoler basert på faktorer som hjelper oss å prøve ut hvordan modulen fungerer i vårt rom.

Kontaktinfo

Torhild Holen Fikseaunet
Kimen, Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Tlf: 41419622
torhild.holen.fikseaunet@stjordal.kommune.no

Besøksinformasjon

Rommet er lokalisert i Kimen Kulturhus. Klassene som skal besøke Newtonrommet benytter inngangen til Carbon fritidsklubb.
Stjørdal kommune

Prosjekteier

Stjørdal kommune

Samarbeidspartnere

- Equinor
- Stjørdal kommune