Newton-moduler

Newton-moduler

8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1984

Elevane skal få nye erfaringar og kunnskap om produksjon av elektrisk energi frå fornybare og ikkje-fornybare energikjelder. Det vil være faglige innleingar, praktisk arbeid i grupper og samtale i plenum.
6. årstrinn
Newton-modul nr. 2146

I denne modulen skal elevene utforske strategier for å beregne omkrets av sirkler og andre todimensjonale figurer. Det praktiske arbeidet gjøres ved hjelp av Mindstorms®EV3-roboter. Elevene blir godt kjent med omkrets-begrepet denne dagen. De må planlegge og utføre målinger, og de utfordres til å presentere og ha en samtale om egne valg av matematiske strategier. Modulen er tilpasset elever i 6. klasse.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 2130

I denne modulen skal elevene bli kjent med virkemåte og bruksområder for solceller og solfangere. De skal blant annet undersøke ulike faktorer som påvirker produksjon av strøm i solceller, og de skal undersøke ulike typer solfangere. Videre skal del utforske en solcellebil og erfare hvordan mat lages ved hjelp av en solovn. Modulen kombinerer elevaktive, utforskende arbeidsmetoder med teori og samtaler. Elevene skal jobbe i grupper hele dagen og de skal skrive rapporter som dokumentasjon på det de har gjort og lært.


Kontaktinfo

Ragnhild Blikberg

Tlf: 94288589
ragbli@hfk.no

Besøksinformasjon

Gymnasvegen 5
5700 Voss

Prosjekteier

HFK v/Voss gymnas

Samarbeidspartnere

- Voss kommune
- Hordaland fylkeskommune