Newton-moduler

Newton-moduler

4. årstrinn
Newton-modul nr. 2173

Det har gått et ras over veien! Robotene Milo, Berta og Hulken skal hjelpe til med søk, redning og rydding. For å lykkes med dette arbeidet, må elevene løse ulike programmeringsoppgaver. I denne modulen lærer elevene grunnleggende algoritmisk tenking og enkel blokkbasert programmering. Modulen er tilpasset 4. trinn.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 2147

I denne modulen arbeides det med grunnleggende forståelse for begrepet brøk. Konkretiseringsutstyr brukes aktivt for å støtte læring og forståelse. Modulen har stor grad av elevaktivitet.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 2273

Kunnskap om energi kan forklare mange fenomener i vår fysiske verden. I modulen Energisk! skal elevene omdanne og bevare energi i utforskende aktiviteter. De skal få kuler til å trille, lodd til å falle og biler til å kjøre langt. Velkommen til en energisk dag på Newton-rommet!
2. årstrinn
Newton-modul nr. 2295

Bli med inn i froskenes verden! I denne modulen skal elevene skal lære om froskens livssyklus fra egg til voksen frosk. Vi bruker LEGO for å visualisere de ulike livsstadiene, og vi ser og samtaler om hvordan frosken er tilpasset sine omgivelser. Vi bygger frosk - vi snakker om frosk - vi leker frosk - vi finner frosk!
7. årstrinn
Newton-modul nr. 2148

Denne modulen egner seg for mellomtrinnet og baserer seg på å dekke noen av læreplanmålene i matematikk 5-7 trinn innen hovedområdene geometri, måling, statistikk og tall og algebra. Modulen har hovedtema jul, og egner seg defor best i ukene før juleferien. Modulen gir øvelse i matematiske og digitale ferdigheter (regneark og GeoGebra), og er også ment å gi klassen en hyggelig og kreativ fellesopplevelse før juleferien setter inn.
6. årstrinn
Newton-modul nr. 2106

I denne modulen skal elevene utforske strategier for å beregne omkrets av sirkler og andre todimensjonale figurer. Det praktiske arbeidet gjøres ved hjelp av Mindstorms®EV3-roboter. Elevene blir godt kjent med omkrets-begrepet denne dagen. De må planlegge og utføre målinger, og de utfordres til å presentere og ha en samtale om egne valg av matematiske strategier. Modulen er tilpasset elever i 6. klasse.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 2050

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, med utgangspunkt i det elevene allerede vet om laks.
3. årstrinn
Newton-modul nr. 2284

I denne modulen får elevene utforske vekt ved å bruke LEGO-roboten Willy. Elevene skal undersøke flere ting i praktiske måleoppgaver: Hvor mye kan roboten trekke? Hvilke hjul er lurt å bruke? Har underlaget noe å si? Og hvilken robot er sterkest?
Bli med på målinger med Willy WeDo!


Barnehagemoduler