Newton-moduler

Newton-moduler

4. årstrinn
Newton-modul nr. 2173

Det har gått et ras over veien! Robotene Milo, Berta og Hulken skal hjelpe til med søk, redning og rydding. For å lykkes med dette arbeidet, må elevene løse ulike programmeringsoppgaver. I denne modulen lærer elevene grunnleggende algoritmisk tenking og enkel blokkbasert programmering. Modulen er tilpasset 4. trinn.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 2147

I denne modulen arbeides det med grunnleggende forståelse for begrepet brøk. Konkretiseringsutstyr brukes aktivt for å støtte læring og forståelse. Modulen har stor grad av elevaktivitet.
7. årstrinn
Newton-modul nr. 2148

Denne modulen egner seg for mellomtrinnet og baserer seg på å dekke noen av læreplanmålene i matematikk 5-7 trinn innen hovedområdene geometri, måling, statistikk og tall og algebra. Modulen har hovedtema jul, og egner seg defor best i ukene før juleferien. Modulen gir øvelse i matematiske og digitale ferdigheter (regneark og GeoGebra), og er også ment å gi klassen en hyggelig og kreativ fellesopplevelse før juleferien setter inn.
8.-10. + VG1 årstrinn
Newton-modul nr. 2049

Dette er en to-dagers modul. Elevene skal få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossile brensler er og hvordan de er blitt dannet. Elevene skal reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene.
6. årstrinn
Newton-modul nr. 2106

I denne modulen skal elevene utforske strategier for å beregne omkrets av sirkler og andre todimensjonale figurer. Det praktiske arbeidet gjøres ved hjelp av Mindstorms®EV3-roboter. Elevene blir godt kjent med omkrets-begrepet denne dagen. De må planlegge og utføre målinger, og de utfordres til å presentere og ha en samtale om egne valg av matematiske strategier. Modulen er tilpasset elever i 6. klasse.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 2050

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, med utgangspunkt i det elevene allerede vet om laks.
1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 2107

I denne modulen får elevene utforske vekt og friksjon ved å bruke en robot fra LEGO Education i praktiske måleoppgaver.


Barnehagemoduler