Tilbake

Årets nettverksmøte vel overstått! - se innhold her

For 5. gang ble Newton nettverksmøte avholdt og 18 Newton-rom fra hele landet var representert. 50 realfagsentusiaster møttes for å utveksle erfaring og la seg inspirere.
Møtet hadde stor fokus på kvalitet i undervisningsmoduler. I en miks av praktiske oppgaver og forelesning fikk vi av Anders Isnes fra Nasjonalt senter for naturfag konkrete eksempler på hvordan man kan oppnå læringsmålene som settes. Av Per-Jon Olsen fra RKK indre Salten fikk vi høre hvordan Newtonsatsningen med ni Newton-rom i Salten er koordinert. Mandag ettermiddag ble litt løsere i snippen og det var tid for en mer sosial agenda. På kvelden var det middag og hygge.

Tirsdag fikk vi selv prøve oss på en konkret aktivitet som kan benyttes for å innarbeide forståelse for energioverganger og elektrisitetslæren. Her var det Nils Kristian Rossing, NTNU Skolelaboratoriet som ledet forsamlingen. Han demonstrerte også SPARK datalogger som et mulig verktøy i forbindelse med målinger i undervisningen. Av Ole Morten Mortensen og Ingvill Berg fikk vi beskrevet hvordan modulen "Roboter i liv og lære" gjennomføres. May Renate Settemsdal fra Matematikksenteret gav innspill på hvordan matematikken kan gjøres mer synlig og forståelig i denne og andre moduler.

Newton-nettverket ses bl.a. av Utdanningsdirektoratet i sammenheng med nettverket for de regionale vitensentrene. Tove Marienborg fra Nordnorsk Vitensenter fortalte oss hvordan de arbeider og samarbeider med andre aktører, deriblant Newton-rom. Vi fikk også av Elisabeth Erle Borg høre om det nyetablerte Vitensenteret i Steinkjer som har et eget Newton-rom.

Avslutningsvis ble det tid til praktiske øvelser i administrasjonsverktøyet som alle Newton-rom har på newton.no.

I år ble nettverksmøtet arrangert i samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. De nasjonale sentrene bidrar i kvalitetssikringen av undervisningsoppleggene som blir utviklet i konseptet. Etter at nettverksmøtet har vært innom Harstad, Kongsberg og Trondheim ble det i år avholdt i Bodø i redningssentralens auditorium og FIRST Scandinavias lokaler.Her kan du laste ned presentasjonene fra Newton nettverksmøte 2010


Velkomst og kort presentasjonsrunde

Per-Arild Konradsen, daglig leder FIRST Scandinavia. Her

Organisering og drift av flere Newton-rom i en region

v/Per Jon Olsen, RKK Indre Salten. Her

Kvalitetsikring av Newton-moduler
Spesielt fokus på kompetansemål, læringsmålformuleringer, for- og
etterarbeid med konkrete eksempler. V/Ingvill Berg, FIRST Scandinavia. Her
Anders Isnes, Naturfagsenteret Her

Kulebane som introduksjon til energioverganger og til elektrisitetslæren
Praktisk aktivitet, demonstrasjon og diskusjon
v/Nils Kristian Rossing, NTNU Skolelaboriatoriet. Fås ved hendendelse

Samarbeid mellom Vitensenter og Newton-rom
Innlegg v/Tove Marienborg, Nordnorsk Vitensenter. Åpen diskusjon. Her

Demonstrasjon av SPARK - datalogger i forbindelse med vann- og vindenergiverk

v/Nils Kristian Rossing, Universitetslektor ved Skolelaboratoriet, NTNU. Fås ved hendendelsePublisert: 14. oktober 2010