Åtte millioner kroner til å forske på Newton

Wenche Rønning og Fredrik Rusk, førsteamanuenser ved Nord universitet, har fått innvilget åtte millioner kroner fra Norges forskningsråd, for å forske på læringsprosesser i Newton-rom.
Åtte millioner kroner til å forske på Newton
Tilbake

Utgangspunktet
Under Newton nettverkssamling i 2019 presenterte Rusk data fra forskningsprosjektet “Group work as an arena for learning in STEM education: negotiations of epistemic relationships” som de tidligere har gjort i Newton. Målet var da å øke forståelsen for dynamikken i Newton sin praktiske tilnærming og bedre avdekke strategier og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon som elevene må trene på for å lykkes med gruppearbeid. 

- Det vi har sett er at det har mye å si hvordan oppgavene er strukturert, og hvor stor tilgang på hjelp og støtte elevene får underveis. Topp utstyr er viktig for å inspirere til praktiske realfagsoppgaver, men måten oppgavene legges opp på er også viktig. Elever har ikke nødvendigvis forutsetninger for å velge gode strategier for åpne oppgaver. De trenger føringer for å løse oppgaver, og lære av metodikken, sier prosjektleder Rønning.

Basert på deres forskning ble en av undervisningsmodulene i Newton revidert og tilpasset LK20.

Veien videre
Nå ser Rønning og Rusk frem til å dykke videre ned i læringsprosessene i Newton. Målet er å benytte en forskningsdesign som er basert på Lesson study-tilnærmingen på tre nye moduler i tre forskjellige Newton-rom. Vi i Newton-administrasjonen skal være behjelpelig med identifisere potensielle Newton-moduler og sette forskerne i kontakt med Newton-rom.

- Dette er en fantastisk mulighet for Newton-konseptet! Det vil gi oss mer forskningsbasert kunnskap om det som skjer i læringsprosessene i praktisk undervisning i Newton-rom. I tillegg vil det også tilføre økt kompetanse til Newton-nettverket. Både til Newton-lærerne som deltar direkte i prosjektet, men også til resten av nettverket gjennom workshops og seminarer, sier Ingvill Berg, pedagogisk leder i Newton.

Doktorgrad
Tidsplanen har blitt litt forskjøvet grunnet Covid-19. Frist for revidering av planen er 15. juni og målet er å komme i gang med å så snart som mulig. I prosjektet inngår også to stipendiatstillinger, og vi trenger gode søkere til disse stillingene.

Stipendiatene får en unik anledning til å utdanne seg til forskere på et spennende forskningsfelt, og de får delta nasjonalt og internasjonalt gjennom å presentere sin forskning og hente inspirasjon fra andre. For de interesserte og engasjerte søkerne, er dette en fantastisk mulighet til betalt forskerutdanning.

- Målet er en bedre læringsopplevelse i realfag. Det trenger vi, avslutter Rønning og Rusk.

Samarbeidspartnerne:
Nord universitetet 
IPN, University of Kiel 
Københavns Professionshøjskole
FIRST Scandinavia

(Foto: FIRST Scandinavia og Nord universitet)


Publisert: 29. mai 2020