Tilbake

12. Newton nettverkssamling vel overstått

To inspirerende dager med Newton nettverket er over. 72 deltakere representerte hele 30 Newton-rom og 5 rom under etablering.

 

 

 

Flere punkter på programmet var nok kjent for de som har vært med tidligere, mens andre var ny i år. En av gjengangerne er Landet rundt der Newton-rommene presenteres. Årets utgave fikk en helt ny innpakning da 14 av rommene tok utfordringen fra oss om å lage film til denne presentasjonen.

I år hadde vi besøk av Jo Røislien som fortalte om «Kunsten å kommunisere det kompliserte». Gjennom sitt foredrag fortalte han på en svært engasjerende og inspirerende måte om betydningen av å treffe sitt publikum, og møte dem på et nivå som vekker deres interesse.

Matematikksenteret er fast gjest på samlingen, og i år var det Bård Vinje som deltok og fortalte om det nasjonale tiltaket Realfagsløyper. Udir er prosjekteier, mens Matematikksenteret og Naturfagssenteret har ansvar for utvikling og drift. Realfagsløyper skal gi et lavterskeltilbud for kompetanseutvikling til alle landets barnehager og skoler, og den skal foregå lokalt. Bård Vinje trakk frem noen tanker om hvilken rolle Newton-rom og Newton-lærere kan spille i en slik sammenheng.

Etter ønske fra nettverket informerte vi i år om ulike Newton-moduler som finnes i biblioteket, både gjennom en Modulløype og Parallellsesjoner. På denne måten håper vi det blir enklere for flere å ta i bruk moduler fra biblioteket. Modulene vi fikk en nærmere presentasjon av i Modulløypen var; "WeDo - Oppfinneren" (småtrinn), "Fra fjord til bord" (mellomtrinn), "Brøkregning for mellomtrinnet", "Vannkraft - Energi i hver dråpe" (ungdomstrinn), "Rent vann til folket!" (VG2).

Vi hadde også parallell-sesjoner hvor deltakerne kunne få en praktisk innføring i en modul. De kunne velge mellom "WeDo - forskerøya" for småtrinnet, "Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler." for ungdomstrinnet og "MatchGraph/Gå grafen" for VG1. "MatchGraph/Gå grafen" ligger tilgjengelig i modulbiblioteket, mens de andre er i kvalitetssikringsløpet. 

Vi hadde selvsagt også med Newton-aktuelt. Her ble det informasjon og presentasjon fra Newton-administrasjonen, og også fra tre Newton-rom. Newton Svolvær fortalte om hvordan de fikk endret tilværelsen når de fikk doblet stillingsprosenten i Newton-rommet. Newton Vesterålen fortalte om evalueringsarbeidet sitt, både hvordan de får inn svar og hvordan svarene brukes. Newton Verdal fortalte hvordan de fikk fornyet Newton-tilbudet sitt ved å arbeide inn finansiering og få etablert et helt nytt rom.
 
Nord universitet har fått innvilget et forprosjekt for forskning i Newton-konseptet av Regionalt Forskningsfond Nord (en del av Norges Forskningsråd). Dette arbeidet pågår nå, og Fredrik Rusk og Wenche Rønning fra Nord Universitetet informerte om arbeidet som er gjort så langt. I tillegg presenterte de et transcript av observasjon i et Newton-rom som deltakerne gruppevis tolket og diskuterte rundt.

Gjennom pauser, sosiale sammenkomster og også i agendaen under "Møteplassen" er det lagt til rette for at Newton-rommene som utgjør nettverket skal få anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 

Vi i Newton-administrasjonen har hatt to flotte og inspirerende dager sammen med nettverket, og ser fram til å fortsette samarbeidet og til å treffes igjen. 

 

Dato for neste års nasjonale Newton nettverkssamling er 22.-23. oktober 2018

Dato for neste års Newton-kurs er 20.-21. mars 2018. Kurset gjennomføres i Verdal.

 

Nedlastinger:

Presentasjon av Newton-rommene i Landet rundt

Status Matematikksenteret og Realfagsløyper

 

 

 

Publisert: 25. oktober 2017