Tilbake

55 engasjerte deltakere møtte til nasjonal Newton konferanse

Vi har hatt to spennende dager med interessante foredrag og konstruktive diskusjoner rundt realfag, norsk skole og Newton som felles ressursrom for skolene.Trond StorakerTrond Storaker fra utdanningsdirektoratet ønsket velkommen og fortalte om direktoratets realfagssatsning og hvordan Newton er et av tiltakene som bl.a skal bedre utstyrsituasjonen i norsk skole.
 
Per-Arild Konradsen, daglig leder i FIRST Scandinavia, holdt et foredrag om Newton konsptet – utvikling, organisering og drift. Han viste også hvordan Newton-web`en vil bli. Denne er sentral i konseptet.

Forskningssjef Dag Vareide fra Satoil fortalte om Statoils behov for kvalifisert arbeidskraft, og deres satsning på rekruttering.Statoil skal i samarbeid med FIRST Scandinavia, RENATE og Vitensenteret i Trondheim gjennomføre et forprosjekt på Newton Energirom som skal piloteres ved Vitensenteret i Trondheim.
 
Jon Walstad fra NTNU fortalte om RENATE. RENATE og FIRST Scandinavia har inngått et samarbeid om realisering av prosjektet Newton.
 
I indre Salten har Saltdal kommune kjørt en Newton pilot i samarbeid med Nordland Nasjonalparksenter og FIRST Scandinavia.

Vi fikk presentert prosjektet av lærerene som har vært med i utviklingen og gjennomføringen; Erna Guttormsen, Frank Borkamo og Marianne Hoff.

Atle KjærvikAtle Kjærvik, daglig leder ved Vitensenteret i Trondheim fortalte litt om vitensentrene generelt og hvordan fremtiden for Trondheims vitensenter ser ut med store utbyggingsplaner og et mål om å være best i Europa. Han ser lyst på et samarbeid med Newton og mener dette vil bli en vinn vinn situasjon for alle parter.
 
Undervisningssjef Per Oskar Schjølberg i Bodø kommune fortalte om bakgrunnen og visjonen med Bodø kommunes satsing på Newton konseptet.
Alle deltakere deltok på befaring til Newton-rommet som nå piloteres i regi av Bodø kommune.

Alt i alt konkluderer vi med at Newton konseptet er på riktig vei.
 
Publisert: 1. november 2006