Tilbake

Den 10. nasjonale Newton nettverkssamling vel overstått

Rundt 70 deltakere fra hele landet utgjorde representanter fra fra nesten alle de 31 Newton-rommene som er i drift og under etablering.

 

 

 

Det ble to intense dager med tett program. Oppstart og velkommen av daglig leder i FIRST Scandinavia Per-Arild Konradsen, og "landet rundt" ved Rigmor Angler, konseptleder Newton.

 

Etter lunsj slapp Andreas Wahl til med årets inspirasjonsforedrag. Andreas Wahl er fysiker og profesjonell formidler av naturvitenskap, også kjent fra flere TV-programmer. Vi fikk se hvordan vi med enkle midler kan engasjere elevene og sikre et godt utgangspunkt for læring.

 

Så var det tid for gruppediskusjoner og erfaringsutveksling.

 

Mandag ettermiddag møtte vi Andreas Wahl igjen, og fikk ei praktisk økt med flere ideer til aktiviteter som kan gjøres hvor og når som helst, og som kan innlede til gode fagdiskusjoner.

 

Mandag kveld var det sosial samling i FIRST Scandinavias lokaler før det var middag på Radisson BLU.

Tirsdag var Matematikksenteret, ved May Renate Settemsdal først på agendaen (bildet til venstre nedenfor). Hun informerte om nytt og aktuelt fra Matematikksenteret. Neste på agendaen var Anders Isnes fra Naturfagsenteret med nytt og aktuelt derfra (bilde nummer to fra venstre nedenfor). Etter ham og speeddate var det tid for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, ved leder Borghild Lundeby (bilde nummer tre fra venstre nedenfor). Det er første gang vi har besøk fra dette nasjonale senteret. Vi fikk høre hvilke prosjekt de arbeider med, og vi fikk informasjon om Newton-rommenes mulighet for å søke midler, til å arrangere speeddate, hvor elever får møte mange rollemodeller. Det kommer mer informasjon om dette i egen sak.

På bildet til høyre nedenfor ser vi Pål Sæther som forteller om sitt masterstudie i naturfagsdidaktikk. Han har sett nærmere på begrepenes betydning i elevenes læringsutbytte, i Newton-rommet i Trondheim. På bakgrunn av hans studie vil vi lage en ny mal på begrepsark som kan benyttes av alle.

 

I år hadde vi for første gang speddate og parallellsesjoner på agendaen. I speedaten var det "dating" på fem ulike stasjoner. På bildene under er det fra venstre Ole Morten Mortensen fra FIRST Scandinavia, som forteller om det nye bookingsystemet på Newton.no. Nummer to fra venstre er Ingvill Berg, FIRST Scandinavia, som forteller om Læringsportalen på Newton.no, nummer tre fra venstre er Randi Marie Lokøy Holtungen, fra Nærings og Fiskeridepartementet som forteller om søkbare midler til å ta i bruk en av de fem marine modulene som departementet har finansiert utviklingen av. Det kommer mer informasjon om dette i egen sak. På bilde nummer fire ser vi Ingrid Garvik fra Forskerfabrikken som forteller om nye tilbud derfra. Vi har dessverre ikke bilder fra møtested fem hvor deltakerne møtte Stian Elstad fra FIRST Scandinavia, som drog i gang en liten idédugnad på hvordan vi kan utnytte enda bedre at vi er i et nettverk med hverandre. 

Det femte bildet er fra en av parallell-sesjonene der Erik Duhs Nilsen demonstrerte SPARK Link-loggeren, og dens ulike bruksområder.

 
Vi i FIRST Scandinavia vil takke for to flotte dager sammen med vår venner i Newton-nettverket! Vi ser fram til å fortsette en god dialog - og til å samle alle igjen til neste år.  

Her kan du laste ned bildereferat som PDF

 

 

Her kan du laste ned presentasjoner fra nettverkssamlingen

Newton året rundt - og landet rundt.
Rigmor Angler, konseptleder Newton
__________________________________

Nytt fra Matemetikksenteret 
May Renate Settemsdal, Matematikksenteret
__________________________________

Nytt fra Naturfagsenteret
Anders Isenes, Naturfagsenteret
__________________________________

Nytt fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering 
Borghild Lundeby, leder Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
__________________________________

Evaluering  -  Forarbeid   -  Begrepsark
Pål Sæther, Lektor Stokkan Ungdomsskole
__________________________________

Læringsportalen på newton.no (fra Speedaten)
Ingvill Berg, FIRST Scandinavia
__________________________________

Ressurser fra Gammadata (fra parallellsesjonen)
How to install...
MoticamX
RED200 Series
__________________________________
 

 

 

 

 


Publisert: 30. oktober 2015