Faglig påfyll

Praktiske kursdager gjennomført i praktfulle omgivelser
Faglig påfyll
Tilbake

Kurset startet med en kort omvisning på Norsk Maritimt Kompetansesenter hvor Newton-rommet i Møre er lokalisert.

Resten av dag en gikk til en praktisk gjennomgang av den reviderte modulen Roboter og matematikk for mellomtrinnet. Det ble pauser underveis for å diskutere valget av ulike metoder og aktiviteter. Som det går frem av bildene, ikke noe å si på engasjementet!

Tirsdag var delt i to. Stian A. Olsen fra Newton-administrasjonen gikk gjennom applikasjoner som kan gjøre det enklere for Newton-lærerne å dokumentere og markedsføre det gode arbeidet de gjør. Etter lunsj demonstrerte Erik Duhs Nilsen fra Gammadata de nye trådløse sensorene og programmene som PASCO har utviklet. Deltakerne fikk så prøvd disse selv.

Vi takker våre engasjerte kursholderne og deltakerne for fin innsats, samt Newton Møre for gjestfriheten.

 

Publisert: 28. mars 2019