Grenseløse Newton (Utsatt)

Årets internasjonale Newton konferanse skulle egentlig gjennomføres i Bodø 25. og 26. mars, men på grunn av koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2 har vi valgt å utsette den.
Grenseløse Newton (Utsatt)
Tilbake

X Utsatt på ubestemt tid. X

Forkortelsen STEM er et internasjonalt kjent akronym for Science, Technology, Engineering and Math. Konferansen har fått tittelen STEM Without Borders: Newton Takes Off og vi skal fokusere på hvordan det offentlige og industri kan samarbeide på tvers av landegrenser for å øke barns interesse for disse feltene.

- Det er vår erfaring at lysten og behovet for å ruste våre unge for fremtiden er universell og uavhengig av kommune -eller landegrenser. Å legge til rette for slike møteplasser gir muligheter for nye ideer og erfaringsdeling. Mulighetene skapes i møte mellom mennesker, sier Stian Elstad daglig leder i FIRST Scandinavia .

Det legges derfor opp til varierte dager i Bodø med både erfaringsoverføring, foredrag, workshops og ekskursjoner.

  • Erfaring fra de permanente Newton-etableringene i Norge, Danmark og Skottland.
  • Ekskursjoner til Newton-rom i nærheten av Bodø.
  • Workshops med fokus på undervisning, etablering og organisering.

Alle i det norske nettverket som syns dette høres interessant ut er hjertelig velkommen til å delta. Besøk newtonroom.com  for oppdatert program og påmelding.

Har du spørsmål?
Ta kontakt


Publisert: 13. februar 2020