Hils på Markus!

Markus Bjerkenes er utdannet allmennlærer med fordypning innenfor samfunnskunnskap, historie, natur og miljø. Han har jobbet 15 år som lærer ved Grønnåsen skole i Bodø, hvorav ni av disse som teamleder. I dag starter han på sin nye jobb i FIRST Scandinavia hvor han blir en del av Newton-administrasjonen.
Hils på Markus!
Tilbake

I tillegg har han arbeidet to år i Bodø Naturskole. Her arbeidet elevene med naturfag og friluftsliv gjennom åpne oppgaver hvor de fikk brukt både kreativitet og sine evner til å finne løsninger sammen med andre. Markus er opptatt av "det som virker" og elevaktive læringsmetoder. 

Ellers kan vi fortelle at Markus er Steigværing, 42 år, gift, to barn. På fritiden er han opptatt av friluftsliv, jakt, fiske og trening. 

Publisert: 1. august 2018