Kurs for Newton-nettverket gjennomført i Narvik

31. mars og 1. april var det igjen klart for Newton-kurs, som denne gangen ble arrangert i Newton-rommet i Narvik. Det var 25 deltakere fra 13 ulike Newton-rom.
Kurs for Newton-nettverket gjennomført i Narvik
Tilbake
Første dag var det kurs i LEGO® MINDSTORMS® EV3 og NXT. Deltakerne jobbet praktisk med tre ulike oppgaver.  
I "Robot Curling" programmerte de direkte på EV3/NXT-klossen. Tema var estimering, og deltakerne måtte beregne hvor lenge roboten måtte kjøre for å komme en viss distanse. 

Andre oppgaver var å programmere roboten til å komme seg gjennom en løype. Her var det flere som målte eller regnet ut omkretsen på hjulet, målte strekningen roboten skulle kjøre, og regnet ut hvor mange rotasjoner hjulene måtte rotere.

I den siste aktiviteten programmerte deltakerne tyverialarm på roboten. Deltakerne fikk erfaringer med å bruke sensorer. Kursholdere var Ole Morten Mortensen og Ingvill Berg i FIRST Scandinavia. 

Dagen ble avsluttet med en bedre middag på hotellet, hvor det var gode muligheter for å utveksle gode tanker, ideer og erfaringer.  


Andre dag holdt Majken Korsager, førstelektor ved Naturfagsenteret og Bård Knutsen, universitetslektor ved NTNU kurs i 5E-modellen. Dette er en modell for planlegging, gjennomføring og vurdering av praktisk undervisning, som har med elementene Engasjere - utforske - forklare - utvide - vurdere. 

Dagen var variert med en blanding av innlegg fra Majken og Bård, diskusjoner i gruppe og praktisk arbeid med modellen. Deltakerne fikk prøve seg som elever i et opplegg, og jobbe med modellen i forhold til egne Newton-moduler. Gruppene presenterte for hverandre, og ga hverandre innspill. 

5E-modellen er absolutt et nyttig verktøy, som med fordel bør brukes i planlegging og utvikling av Newton-moduler, og også i videreutvikling og/eller revidering av eksisterende moduler.

Her kan du lese mer om 5E-modellen.
 
Takk til kursholdere og alle deltakerne for to flott dager! - og takk til Newton-rommet i Narvik for godt vertskap! 

Publisert: 1. april 2014