Lærerike dager

Denne uka møttes vi i Newton for 13. gang til samling.
Lærerike dager
Tilbake

Vi startet med en video hvor alle rommene ble presentert gjennom øyene til daglig leder i FIRST Scandinavia, Stian Elstad. Sammen fikk vi et innblikk i den gode jobben som Newton-lærerne gjør i hverdagen.

Etter at Elstad hadde oppdatert oss på det nye som har skjedd i FIRST Scandinavia ble ordet gitt til Newton-leder Rigmor Angler. Hun fokuserte på endringene som Newton-administrasjonen har gjennomført. En av de mest markante endringene er at vi har delt arbeidet opp i 5 områder. Ledelse, etablering, undervisning, oppfølging og markedsføring. 

De to neste postene på programmet var det høyskolelektor og tekstdoktor Christine Calvert som ledet. Først inspirerte hun med foredraget «Slik kommuniserer du bedre» før hun utfordret oss i gruppearbeid.

Tradisjonen tro ga Anders Isnes fra Naturfagssenteret oss en oppdatering på hva som rører seg i Naturfags-Norge. Naturlig nok ble utkast til de nye læreplanene hovedfokus.

Fagprogrammet første dag ble avsluttet med en «Modul-løype» hvor disse godkjente Newton-modulene ble presentert:

- Et BLÅTT eventyr (for barnehage) - Marita Svartsund
- Satellittene viser vei 1 og 2 (for mellomtrinn) - Susanne Morales Ree og Odd-Rikard Bredal
- Magnetisme og elektrisitet (for mellomtrinn) - Rune Strømsvik
- Til værs med tall - Et luftig oppdrag (for ungdomstrinn) - Kjersti Gylseth
- Bærekraftig biodrivstoff - med trær på tanken (for VG1) - Ingrid Lea Karlskås

Neste dag startet Newton-administrasjonen med å redegjorde for hva de nye inndelingene ledelse, etablering, undervisning, oppfølging og markedsføring kan hjelpe nettverket med.

Anne-Mari Jensen fra Matematikksenteret fortalte om arbeidet senteret gjør for elever med stort læringspotensial. Dette gjøres i samarbeid med dyktige lærere, fagdidaktikere og forskere knyttet til University of Cambridge. Vi fikk også mulighet til å løse noen av oppgavene fra Nrich som nå oversettes til norsk. Gode oppgaver som det kan jobbes med i gruppe og i plenum.

NTNU Skolelaboratoriet kvalitetssikrer de skriftlige dokumentene i en Newton-modul i et samarbeid med oss. Til samlingen stilte vi spørsmålet «Hva kjennetegner god undervisning i Newton-rommet?» til Per-Odd Eggen, leder for skolelaboratoriet. «Det samme som kjennetegner god undervisning utenfor Newton-rommet» åpnet han litt humoristisk med før han fortsatte med sine betraktninger. Han viste til Abrahams og Millar (se nederst) sin forskning på praktisk realfagsundervisning i England for aldersgruppen 11 til 16 år og understreket hvor viktig det er å ha fokus på læring, blant annet ved å runde av praktiske aktiviteter slik at elevene forstår hensikten. Også oppfordret han oss til å ikke være så redd for å utfordre elevene og gjøre ting litt «vanskeligere» for dem. Det er mye lærdom i å reflektere rundt det å gjøre feil!

Anne Sofie Skogvold, rektor ved Steigenskolen Leinesfjord snakket om Newton-rommets plass i skolen. Hun lot sitat fra lærere og elever ved skolen tale for seg. Oppløftende og hyggelige tilbakemeldinger - kanskje spesielt til Newton-lærerne i Steigen.

Siste innlegg var Newton-rommet - et felles løft i regionen som Per-Arild Konradsen fra FIRST Scandinavia og Kaj Westre, daglig leder Norsk Maritimt Kompetansesenter hadde sammen. Westre er daglig leder i bygget som huser Newton Møre og han delte sine inspirerende tanker rundt synergier.


 

 

For ytterligere informasjon:

Forslag til ny læreplan:leses her

Abrahams og Millar sin forskning kan lastes ned her

Les mer om arbeidet med elever med høyt læringspotensiale (Matematikksenteret) her. 

Nrich sin webside

Publisert: 25. oktober 2018