Modul om bærekraftig biodrivstoff godkjent!

Boeing utfordret oss i FIRST Scandinavia til å utvikle en modul som fokuserer på bærekraftig biodrivstoff, og nå er resultatet klart!
Modul om bærekraftig biodrivstoff godkjent!
Tilbake

«1995 Bærekraftig biodrivstoff – Med trær på tanken» er et undervisningsopplegg basert på banebrytende forskning og dagsaktuelle samfunnsutfordringer. Her skal elevene lære og erfare hvordan en produserer biodrivstoff. De får innblikk i biokjemiske prosesser, og de skal selv lage glukose fra trevirke og videre bruke sukkeret til å produsere etanol. Elevene skal også vurdere og diskutere biodrivstoff i et bærekraftperspektiv.

Vil ditt Newton-rom være først ut med å prøve modulen?
Modulen er utviklet av Newton-administrasjonen, og finnes nå tilgjengelig i moduldatabasen.

Vil ditt Newtonrom være førstemann til å ta i bruk den nye modulen?
Da kan vi tilby deg å overta et sett med modulutstyr brukt til pilotering, til en billig penge. Først til mølla gjelder, - ta kontakt med FIRST Scandinavia: ingrid@firstscandinavia.org

Kan trær bli til biodrivstoff for fly?
Hvilken rolle spiller enzymer i produksjon av biodrivstoff? Er alle biodrivstoff bærekraftige? Hva kan påvirke miljøeffekten av biodrivstoff? I denne modulen skal elevene studere to av trinnene i industriell produksjon av avansert biodrivstoff; enzymatisk nedbrytning av trevirke til sukker, og fermentering av sukker til etanol. Elevene skal diskutere produksjon av biodrivstoff i et bærekraftperspektiv, inkludert miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I etterarbeidet reflekterer elevene over miljø og bærekraft i forbindelse med flytrafikk. Modulen er basert på læreplan-mål for VG1 innen områdene Energi for fremtiden og Bærekraftig utvikling. I Newton-rommet får elevene en praktisk tilnærming til temaet gjennom ulike roller; som forskere og biodrivstoff-produsenter, som rådgivere for lokale politikere, og som flypassasjerer.   

Er alle biodrivstoff bærekraftige?
Bioetanol har lenge blitt produsert av lett nedbrytbar biomasse fra matplanter som soya og raps, og denne typen er kjent som konvensjonelt biodrivstoff. I et klimaperspektiv kan det være nyttig å erstatte fossilt drivstoff med slikt biodrivstoff. Men i et bærekraft-perspektiv er det bedre å lage biodrivstoff fra ikke-spiselig biomasse, som ikke konkurrerer med matproduksjon om tilgang på vann, energi og arealer. Biodrivstoff fra ikke-spiselig biomasse kalles avansert biodrivstoff, og kan blant annet komme fra skogen eller havet. Ennå er det teknologiske og økonomiske utfordringer som må løses hvis fossilt drivstoff og konvensjonelt biodrivstoff i fremtiden skal kunne erstattes av avansert biodrivstoff.

Kan biodrivstoff bidra til luftfartens klimamål?
Luftfartsbransjen har satt seg ambisiøse klimamål for å redusere sitt karbonfotavtrykk. Innen 2020 skal de halvere CO2-utslippet i forhold til 2008-nivå. EU sitt mål er å redusere bruken av fossilt flydrivstoff med 40 % innen 2050. Dette skal skje samtidig som trafikken i lufta forventes å vokse kraftig. Mens biler og busser kan redusere sine utslipp gjennom å bytte ut fossil energi med elektrifisering eller annen teknologi, vil flyene ennå ha behov for flytende drivstoff. Dermed blir biodrivstoff en viktig del av løsningen for å oppnå luftfartens klimamål. Det pågår nå en global satsning på forskning og utvikling av avansert biodrivstoff som er bærekraftig, og som kan lages og benyttes i industriell skala på en lønnsom måte. Kanskje kan man i fremtiden fly «med trær på tanken»?

Her kan du se bilder fra piloteringen som ble gjennomført med elever fra Bodø VGS.

 

 

Publisert: 27. august 2018