Tilbake

Nå er det klart for etablering av Newton-rom i Skottland

Som i Norge planlegges et nettverk av Newton-rom som skal styrke skolenes realfagsundervisning. Rekruttering til STEM-fagene er avgjørende viktig også i Skottland.

Det er Highlands og Islands Enterprise (HIE) som har initiert satsningen og som har fått midler til et prosjekt som skal etablere fem Newton-rom og også sikre koordinering av disse. Science Skills Academy (SSA) har prosjektkoordineringen i et partnerskapsprosjekt ledet av HIE, sammen med Inverness og Highland City-Region Deal.

Det første Newton-rommet skal etableres i Thurso, Caithness. Denne regionen har tradisjonelt vært i forkant med vitenskapelige og teknologiske fremskritt i Skottland i mer enn 60 år. Newton-rommet skal etableres på North Highland College UHI og målet er at dette første rommet skal bli et flaggskip og et forbilde for de andre rommene som kommer. Emma Robertson Science Skills Academy (SSA) er ansatt som prosjektleder og skal etterhvert være koordinator for Newton-rommene. 

Vi i FIRST Scandinavia er veldig glade for å være i gang med etablering av Newton-rom også utenfor Norge. Vi ser en unik mulighet for bred erfaringsutveksling og kompetansebygging på tvers av landegrensene, og ønsker å legge til rette for internasjonale møteplasser, og at Newton-lærere også på tvers av landegrenser enkelt skal kunne kommunisere med hverandre. Vi gleder oss til nye og spennende muligheter i fremtiden.

Bildet nedenfor fra venstre: Ingrid Lea Karlskås FIRST Scandinavia, Emma Robertson SSA, Donald Macbeth rektor ved North Highland Collage, Ole Morten Mortensen og Rigmor Angler FIRST Scandinavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 9. mars 2018