Newton åpning i kjente omgivelser

Daglig leder Stian Elstad fikk være med på en åpning som betydde litt ekstra.
Newton åpning i kjente omgivelser
Tilbake

Første oktober kunne endelig Newton Brønnøy åpne dørene. Rommet har blitt lokalisert i det lokalbefolkningen kjenner som ”gammelgymen”. Et bygg som i nesten 100 år har aktivisert Brønnøyværingene med trim. Nå er det renovert og modernisert til å fokusere på hjernetrim. 

Newton-lærerne Karina Lande og Fredrik Endresen tilbyr Newton-modulene Bee-bot og humleliv til barnehagene, WeDo 2.0 - Milo utforsker vekt og friksjon til kommunens 3. trinn, Roboter og omkrets til 6. trinn og Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder til ungdomstrinnet.

Newton blir dermed et tilbud til barn og ungdom i hele kommunen. Fra skolestarterne i barnehagen til og med tiendeklassingene. Brønnøy har i tillegg invitert nabokommunene på Sør-Helgeland til å benytte seg av tilbudet om de ønsker.

Åpningen
Den lokale prosjektlederen Kjartan Paulsen ønsket velkommen til den offisielle åpningen før han ga ordet til Stian Elstad, daglig leder i FIRST Scandinavia, som måtte innrømme at akkurat denne åpningen ble litt spesiell for ham.

- For meg personlig er det ekstra stas å få være med på åpning av Newton-rommet i Brønnøysund da jeg har vokst opp her! Jeg kjenner til regionen og vet hvilke mangfoldige muligheter det er her. Jeg tror og håper Newtonrommet kan bidra til at også de unge blir bedre kjent med disse mulighetene og at de lærer mer om de viktige næringene i regionen. Kanskje kan det bidra til at flere ønsker å flytte tilbake hit etter studier andre steder, avsluttet han.

- Det er viktig å ha fokus på realfag. Det som etableres er godt pedagogisk, der det er litt mer praktisk undervisning. Det blir et fint tilbud til den oppvoksende generasjon, ga Brynjar Forberskog, styreleder fra Sparebankstiftelsen Helgeland som begrunnelse for hvorfor Stiftelsen støttet etableringen av Newton.

Ordfører Johnny Hansen sto for den offisielle åpningen. Han var stolt over kommunens innsats, takknemlig for at FIRST Scandinavia har trykket på i etableringen, og for at Equinor har vist tro og tålmodighet i prosessen. Han inviterte næringslivet i regionen til samarbeid i årene som kommer for videre utvikling og sikker drift.

- Newton-rommet vil være viktig for å få elevene flinke i realfag, noe regionen trenger. Kanskje spesielt viktig for de elevene som ikke finner tradisjonell klasseromsundervisning interessant. For dem kan dette være en arena for inspirasjon!

Til slutt ble det demonstrasjon av undervisningsopplegg og aktiviteter. Newton-lærerne Karina og Fredrik hadde med seg 6.trinns elever fra Brønnøysund barne og ungdomsskole.

Vi ønsker Newton Brønnøy velkommen i nettverket og gleder oss til å følge utviklingen videre!

Les mer:
Newton-rommet ble åpnet med med brask og bram (krever abonnement)

Foto:
Frank Bjortjønnli, Brønnøysunds avis

Publisert: 2. oktober 2019