Newton kart i stadig endring

Nytt rom under etablering, og et klar til drift.
Newton kart i stadig endring
Tilbake

Arbeidet med Newton-rom i Brønnøysund er kommet i gang. Vi ønsker prosjektgruppen lykke til med oppussing og klargjøring. Vi gleder oss til bidra.

Vi vil også gratulere Newton Nord-Troms som nå har fått drift-status. Godt jobbet av Odin Svisdal, Per-Hugo Hansen og Skjervøy kommune.

Publisert: 26. april 2019