Tilbake

Newton konferanse i Harstad

17.-18. april ble den tredje konferansen for Newton nettverket arrangert i Harstad. En flott gruppe på 23 deltakere representerte 8 Newton-rom fra hele landet.
Daglig leder Per-Arild Konradsen fra FIRST Scandinavia åpnet nettverksmøtet og orienterte kort om status i Newton-konseptet.


Birgitte Hangeland, prosjektleder for Newton Harstad presenterte sitt prosjekt. Newton-rommet i Harstad har vært i drift snart ett år. Vi fikk høre hvordan de har brukt tiden på å bygge opp nettverket rundt  prosjektet, og sikret god dialog med skole og næringsliv. Birgitte har arbeidet for å finne en finansieringsmodell hvor kommune og fylke bidrar sammen med næringsliv, en modell som ser ut til å kunne videreføres. 


Under overskriften; ”Forankring hos skoleeier” fikk vi innlegg fra Trine Halvorsen, rektor ved Kila skole, Kåre Bakken, rektor Stangnes skole og Lillian Hessen fra Sør-Troms Regionråd. Her kom det mange nyttige innspill sett fra bruker- og eierperspektiv.


Det lokale næringsliv er en viktig aktør i Newtonsatsningen, og under overskriften; ”Relasjon til lokalt næringsliv” fikk vi innlegg fra Svein Heide, adm. dir., Hålogaland Kraft, Per Johan Molin, Hinnstein AS og Kåre A. Markussen, regiondirektør, Sparebanken Nord-Norge.
I Harstad har man klart å få til et godt og nært samarbeid om Newton-rommet. Alle aktører er fornøyde men ser samtidig potensialet og store muligheter for å gjøre enda mer ut av samarbeidet.


Etter en liten pause på ettermiddagen møttes vi til sosial sammenkomst. Her ble deltakerne gitt en liten utfordring. Sjelden har vi sett så mange kreative krumspring for å løse denne oppgaven. Latteren satt løst og stemingen var god.Litt senere ble middag servert på Hagan Brygge, - også her fikk vi en trivelig stund. Birgitte mottok det første Newton-rom sertifikat som bevis på at man har ivaretatt gitte kvalitetskrav i Newton-rommet i Harstad. Utdeling av sertifikat vil være knyttet til et helheltlig kvalitetssystem som er under utarbeidelse.Neste dag startet vi med oppsummering av workshop fra dagen før, - her fikk vi nyttige innspill som var vel verd å ta med seg videre i arbeidet med Newton. Det skal utarbeides et helhetlig kvalitetssystem og i denne forbindelse diskuterte vi evalueringssystemet som skal brukes av elever og besøkslærere.

På formiddagen gikk turen til Newton-rommet i Harstad. En 9. Klasse fra Harstad skole hadde undervisning og ble veiledet av newtonlærer Annette Ekmann. Vi fikk også presentert en større installasjon som er en miniatyr av energiproduksjon, fra vannfall til sluttbruker. Birgitte har søkt patent på deler av denne og meningen er at installasjonen også skal produseres for salg til andre Newton-rom. Vi gleder oss til å se det hele ferdig.Etter besøket i Newton Harstad energi-og miljørom presenterte Ørjan Fosdahl Kristensen, Newtonlærer i rommet, den konkrete gjennomføringen og faglige moment fra undervisningsmodulene som er utviklet her.

Camilla Wammer, lærer, Stangnes vgs. gav oss innblikk i hvordan Newtonkonseptet  oppleves av elever og lærere fra videregående skole, en udelt positiv tilbakemelding.

Etter lunch fikk vi noen bevingede ord fra Odd Valdermo, Prof. emeritus, Universitetet i Tromsø. Han fokuserte på evaluering og hva det er som kjennetegner god undervisning.

Dagen gikk fort og etter en kort oppsummering takket vi for oss og dro hvert til vårt, godt fornøyde med innspill og tilbakemeldinger, tips og råd til både etablerere og konseptleverandør.

Neste nettverksmøte blir sannsynligvis gjennomført høsten 08. Vi kommer tilbake til dette.


Publisert: 22. april 2008