Tilbake

Newton-nettverkets fagkurs - engasjerende og inspirerende dager i Nannestad

8. og 9. april var vi en god gjeng samlet til to faglige og sosiale dager på Nannestad. Newton-rommet ved Nannestad videregående skole var vertskap for 14 engasjerte deltakere.
Første dagen var det Kristian Aa fra Interactive AS som ga oss en innføring i de mange mulighetene med SMART Board. Vi var innom alle menyfunksjonene, og så på vanlig tekstbruk men også bruk av nettbaserte linker, oppsett av tester, tabellfunksjoner og mye mer. Blant annet fikk vi prøvd ut extreme collaboration, som gir en flott mulighet til dialog i klasserommet. Andre dag ble brukt i den didaktiske verden sammen med Stein Dankert Kolstø. Stein Dankert er professor i naturfagdidaktikk ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. 

Dagen var en veldig god blanding av innlegg fra Stein Dankert, diskusjoner i grupper og arbeid med konkrete elevforsøk. Hva er utforskende arbeidsmåter? Hva er utfordringene ved praktisk arbeid? Hvordan får vi elevene til å snakke fag, også underveis? Skal vi starte med teori eller praksis? 

Vi arbeidet med forsøk med vannenergi, vindenergi og også aktiviteter fra modulen Naturfag i brann. Vi ble utfordret på å ha et rent fokus på hva læringsutbyttet skal være. Hvordan bør vi formulere oppgavene slik at elevene får gjort observasjoner som igjen gir grunnlag for diskusjoner, refleksjoner, og bedre læring? Hvordan kan vi fjerne det som er støy?
 Takk til Newton-rommet ved Nannestad videregående skole for godt vertskap! Og ikke minst takk til to gode kursholdere! 

Publisert: 11. april 2013